Project Description

Geleceğin ‘Akıllı’ Fabrikaları

Otomasyondan otonomiye,Nesnelerin Teknolojisi (IoT), Endüstri 4.0’a güç veriyor.

Günümüz internet çağında en çok tartışılan konulardan biri ‘’IoT’’. Bu kavram, her ne kadar sıradan bir insan için bir anlam ifade etmese de hayatımızın büyük bir alanında rol oynuyor. Evet, tam olarak 4. Sanayi Devriminden bahsediyoruz- özetle söylemek gerekirse otomasyon ve IoT. Endüstri 4.0 ile dünya, akıllı fabrikaların, sensör teknolojisinin ve kablosuz ağların trend belirleyicisi olduğu bir yer haline geldi.

Makinelerin birbirleriyle konuştuğu bir teknoloji hayal edebiliyor musunuz? Nesnelerin Teknolojisi (IoT) fabrikaların üretim sürecinde makineler arasındaki veri alışverişini destekleyerek, akıllı bir fabrika vizyonu oluşturur.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0, 2006 yılında Alman Hükümeti tarafından başlatılan bir girişim olup, ‘’endüstri interneti’’ olarak adlandırılmıştır. Bugün tıpkı Almanya gibi, dünya çapında süper güç olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de endüstrilerde IoT’nin önemine dikkat veriyor. Ayrıca, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan biri olan Endüstriyel İnternet Konsorsiyumu (IIC) da fabrika üretimlerinin geleceği üzerine birtakım çalışmalar sürdürüyor.

Endüstri 4.0, üretim teknolojilerinde hareket otomasyonunu ve veri alışverişini temasa geçiriyor. IoT ve bulut bilişimini bir araya getirerek “akıllı bir fabrika” yaratıyor. Ve böylelikle rağbet görmeye başlıyor. Endüstri 4.0’ın vizyonu, giderek büyüyerek endüstrileri dijital ortama aktarmak, üretkenliği arttırmak ve operasyonel mükemmelliği geliştirmek amacıyla sadece Almanya ve ABD’de değil, tüm dünyada etkin bir şekilde geçerlilik kazanıyor.  Günümüz tahminlerine göre, 2020 yılına gelindiğinde Alman Sanayisinin,tek başına, Endüstri 4.0’a toplam 40 milyar Euro yatırım yapacağı öngörülüyor.

IoT— ‘’Akıllı Fabrikalar’a’’ ortam hazırlıyor

Cihazların akıllı bağlantısı, nesnelerin daha önce hiç olmadığı şekilde iletişim kurması için kolaylık sağlamaktadır. Bugün sadece bireysel düzeyde değil, üretim sektörleri düzeyinde de akıllı cihazların, fabrika ve mağazalarda bağlantısı sağlanıyor. Fiziksel, sanal, BT(Bilişim Teknolojileri) ve siber sistem dünyalarını bir araya getirerek üreticiler, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, bağlı ekipmanı yönetebilen ve sistemler tarafından sağlanan verileri analiz edebilen “akıllı fabrika operatörlerine” dönüşmeyi hedefliyor.

IoT, üretim sektöründe fırtına etkisi yaratıyor

Endüstri 4.0’ın tüm konsepti “Akıllı Fabrikalar”zeminini hazırlamaktır. IoT, fabrikaların akıllılaşması sürecinde endüstriyel alanda sunduğu birden çok çözüm yolu ile, fabrikaların üretim süreçlerini daha iyi analiz etmesine ve verimlilik artışı sağlamalarına öncülük etmektedir.

Endüstrilerde IoT kullanımı, aynı zamanda, varlık ve malzeme takibini sağlayarak, üretim yönetimi, uzaktan varlık izleme, ağ izleme, uzaktan teşhis ve önleyici bakım konularında iyileştirmeler sağlayarak üretim endüstrilerinde devrim yaratmaktadır.

IoT’nin uygulanma süreci, fabrikaların üretim süreçlerini, gerçek zamanlı olarak, sadece otomatikleştirme ve hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda şeffaflık ve ekonomik büyüme için yeni fırsatlar yaratıyor.

Özetle;

Daha önceki sanayi devrimleriyle kıyaslandığında, Endüstri 4.0, doğrusal bir tempodan ziyade, üstel bir hızla gelişmektedir. Yapılan anketler sonucunda, ankete katılanların neredeyse üçte birinin aktif olarak IIoT araçlarını kullandığını veya yakında hayata geçirilecek projelere yatırım yaptığını göstermektedir. Bizler de Level Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak, geliştirmiş olduğumuz Endüstri 4.0 & IoT çözümlerimiz ile Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının izlenebilirliğinin şeffaflaştırılması sürecinde çalışmalar yürütüyor ve yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Endüstri 4.0 adına öncülük ediyoruz.

Level Bilişim olarak, Endüstri 4.0 & IoT ile yeni üretim standartlarınızı belirlemek için burada sizleri bekliyoruz!